Trainingen.

Jeugdjudo < 13 jaar

De afdeling JEUGDJUDO is gericht naar de jeugd van 7-13 jaar. Deze groep leert staande judotechnieken, grondtechnieken, judoterminologie en wedstrijdregels aan. Zij kunnen indien gewenst na een judoscholing van 3 à 4 jaar deelnemen aan wedstrijden voor pupillen en miniemen die ingericht worden in de provincie.

De jongeren uit deze groep kunnen de gele, oranje en groene gordel bekomen door telkens een judotechnisch examen af te leggen in de club. Indien zij slagen ontvangen zij een gordel + een brevet.

Kenmerken van deze trainingen:

 • a) kennis (aanleren judoterminologie in het Japans)
 • b) fysiek (een strakker ritme en discipline)
 • c) techniek (valoefeningen, worpen, houdgrepen, klemmen, verwurgingen en kampen)

Er wordt tweemaal per week getraind volgens een jaarplanning waarin een cyclus 4 à 5 maal voorkomt.

De trainingen vinden plaats in de polyvalente zaal van de sporthal elke maandagavond vanaf 19u tot 20u en zaterdagvoormiddag van 10u tot 11u.
Gelieve daarom een tiental minuten eerder aanwezig te zijn in de kleedkamers zodat we stipt kunnen beginnen.

De lessen worden gegeven door Raf Heldens. Zwarte gordel 1ste dan en initiator judo. De lesgever kan ook nog bijgestaan worden of vervangen worden door een assistent die drager is van een hogere gordel.

Een jaarplanning wordt opgebouwd in functie van de schoolvakanties. Zonder specieke melding is er geen judo tijdens de schoolvakanties. Een exemplaar van deze planning zal in de zaal opgehangen worden op het infobord. Wedstrijden of andere activiteiten zullen vooraf aangekondigd worden in de club of op het infobord.

De minimum leeftijden voor het behalen van de KYU-graden bepaald door de VJF.

 • 5 de kyu, volgens goedkeuring van de leraar
 • 4 de kyu, oranje gordel, 9 jaar
 • 3 de kyu, groene gordel, 11 jaar
 • 2 de kyu, blauwe gordel, 13 jaar
 • 1 ste kyu, bruine gordel, 15 jaar worden in het lopende kalenderjaar.

Judo voor volwassenen > 13 jaar

De afdeling JUDO VOOR VOLWASSENEN is gericht naar iedereen boven de 13 jaar. Deze groep leert alles wat met judo te maken heeft. Valtechnieken, staande judotechnieken, grondtechnieken,verwurgingen, klemmen, kata’s, judoterminologie in het Japans en wedstrijdregels. In deze groep kan men in de schoot van de club bruine gordel worden. Nadien, na een periode van deelneming aan speciale wedstrijden (niet verplicht), kan de trainer kandidaten zwarte gordel voordragen om in de hoofdzetel van de Vlaamse Judofederatie een examen af te leggen voor een jury bestaande uit hogere dangraden. Indien zij slagen bekomen ze de zwarte gordel 1 ste dan.

Kenmerken van deze trainingen:

 • a) kennis (alle judoterminologie in het Japans)
 • b) fysiek (voorbereiding naar wedstrijden toe)
 • c) techniek (aanleren van de gokyo, kata’s, houdgrepen, klemmen, verwurgingen en kampen)

Er wordt tweemaal per week getraind volgens een jaarplanning waarin een cyclus 4 à 5 maal voorkomt.

De trainingen vinden plaats in de polyvalente zaal van de sporthal elke dinsdagavond van 19u30 tot 21u15 en zaterdagvoormiddag van 11u tot 12u30. Daarnaast is de zaal op maandag van 20u-21u beschikbaar voor een training naar keuze. Kata, voorbereiden examen of extra competitietraining.

Gelieve daarom een tiental minuten eerder aanwezig te zijn in de kleedkamers zodat we stipt kunnen beginnen.

De lessen worden gegeven door Pierre Methot, zwarte gordel 5 de dan,
judotrainer A-Bloso. Hij wordt bijgestaan of eventueel vervangen door Lieve Faes, zwarte gordel 2de dan, of eventueel door een judoka drager van een hogere gordel.

Een jaarplanning wordt opgebouwd in functie van de schoolvakanties. Zonder specieke melding is er geen judo tijdens de schoolvakanties. Een exemplaar van deze planning zal in de zaal opgehangen worden op het infobord. Wedstrijden of andere activiteiten zullen vooraf aangekondigd worden in de club of op het infobord.

De minimum leeftijden voor het behalen van de KYU-graden bepaald door de VJF.

 • 5 de kyu, volgens goedkeuring van de leraar
 • 4 de kyu, oranje gordel, 9 jaar
 • 3 de kyu, groene gordel, 11 jaar
 • 2 de kyu, blauwe gordel, 13 jaar
 • 1 ste kyu, bruine gordel, 15 jaar worden in het lopende kalenderjaar.

 

Back to Top